Ledenlijst van de
Bergense Bridge Club

Opvragen ledenlijst Bergense Bridge Club:
In het kader van de Wet op de Privacy is het niet toegestaan om adresgegevens van leden zomaar in het openbaar te publiceren. Het is echter wel mogelijk om de ledenlijst middels een wachtwoord te beveiligen. Dit wachtwoord kunt u opvragen bij onze secretaris Wiel Wiertz, via het bijgevoegde emailadres:
Wiel Wiertz. U ontvangt dan een mail terug met daarin vermeld het wachtwoord. U kunt dit wachtwoord niet wijzigen. Bewaart u het wachtwoord zorgvuldig en geef het niet door aan derden (ook niet aan andere leden). Bij misbruik zal het wachtwoord direct gewijzigd worden!!!
free web counter


Website Statistieken