Bridge Varia!!
door Havank
20 januari 2012 Walsh:

WALSH

Aangezien veel mensen op BCC met een 5-kaart hoog openen, met daarbij de één of andere versie van de conventie Montréal, wil ik hier een veel voorkomende situatie behandelen die ik maar al te vaak verkeerd zie aflopen. Pas op het is niet eenvoudig!
Stel u heeft:

Situatie A:       Situatie B:      
A V 7 4 8 5
H V 9 6 H V 9 6
V 10 5 V 10
8 2 A V 8 7 2

Je opent beide handen met 1 en na het antwoord van 1 van je partner, bied je op beide handen 1, qua systeem helemaal niets mis mee, maar.... het zijn wel twee totaal verschillende handen!!
Hoe weet partner nu wat voor een hand je hebt?
Heel simpel, NIET, tenzij je hier een afspraak over maakt.

De Amerikaan Richard Walsh bedacht een aanpak waarmee na een 1 opening en een 1 antwoord, evenwichtige en onevenwichtige spellen kunnen worden onderscheiden.
Let op ALLEEN na een 1 antwoord!! Op andere antwoorden verandert er niets in uw biedsysteem.
Walsh bedacht om na een 1 opening, voorrang te geven aan de hoge kleuren, in het bijzonder met zwakke spellen (6-12 pnt).
Je antwoord dus niet met 1, maar met de (laagste) hoge 4-kaart, 1 resp. 1 op de volgende spellen (merk op dat het bieden van een hoge kleur niets zegt over het al dan niet hebben van een ruiten kleur) :

V 7 4 V 10 9 6 H 10 8 2 V B 7 2 H 6
H 10 6 3 H 8 5 9 H B 5 4 V B 7 6
B 9 6 2 V 10 9 7 2 H 10 8 5 4 3 B 10 9 8 H 3
8 2 8 9 8 8 B 8 7 6 5

Terug naar WALSH!

Is de antwoordende hand zó sterk dat de hoge kleur met een reverse-bod getoond kan worden dan wordt wél de ruitenkleur geboden.
Even kort door de bocht: je bied reverse als je op twee hoogte je tweede kleur bied die hoger is dan je eerste. Indien nodig kan ik hier wel een apart verhaal aan wijden.

Dus op de volgende handen antwoord je wél eerst 1, want je kan daarna met een reverse-bod je tweede kleur noemen.

A 4 A V B 6 H 10
H V 6 3 5 2 B 10 9 6
A 9 6 2 H V B 7 2 A B 9 7
B 8 2 V 8 A 10 8

Nu de antwoorden van de openaar, zodat hij verschil kan maken tussen evenwichtige en onevenwichtige handen.
Het zal even wennen zijn, maar het werkt echt!

Houdt in gedachten dat ALLEEN na een 1 antwoord, de openaar (soms) anders gaat bieden. Na alle andere antwoorden volgt u gewoon uw biedsysteem. Herbieding na 1 - 1:

V 7 4 A V 7 2
A B 9 6 B 10 9 6
H 5 B 10
H B 8 2 H V 4

In beide gevallen is onze herbieding na een 1 antwoord: 1SA (alerteren!!).
We verzwijgen dus de 4-kaart(en) hoog, want als partner zwak is biedt hij eerst de hoge 4-kaart, en als hij sterk is biedt hij wel weer na mijn 1SA.

1SA moet in dit biedverloop wel gealerteerd worden met de boodschap: "kan één of twee 4-kaarten hoog hebben".

Laat bovenstaande goed tot u doordringen, want dat is essentieel in WALSH.

Nu de kern van de zaak, met onevenwichtige handen.

8 5 A B 10 6
H V 9 6 5
V 10 H 8 7
A V 8 7 2 H V 9 4 3

Eigenlijk héél simpel, met de volgende hand bied je dus wél de hoge kleur na een 1 antwoord van partner, waarmee je dus aangeeft een 5-kaart en een 4-kaart hoge kleur te hebben.
De andere antwoorden blijven zoals u in uw systeem heeft:

Situatie C:       Situatie D:       Situatie E:      
8 5 4 3 A B 6 A B 6
B H V 10 4 5 4 3
H 10 6 H B 7 H 8 7 6
A H V 8 7 A 4 3 H V 3

In geval C bied u 2, een 6-kaart of een sterke 5-kaart; de is te zwak en het is toch de kleur waarom u geopend hebt.
In situatie D en E bied u zoals u gewend bent, 2SA in situatie D en 2 in situatie E.

Let op bovenstaande geldt ALLEEN na een 1 antwoord!! Op alle andere antwoorden verandert er niets in uw biedsysteem.

Heeft u nog vragen? Kom op de club naar me toe en ik probeer u te helpen.7 november 2011 Regel van 7:

Regel van 7

Als leider in een SA contract komt u heel vaak een situatie tegen waar u moet beslissen:
nemen of (een aantal keren) duiken?
Dit kleine artikeltje kan u een richtlijn hiervoor geven.

Gever:
Kwetsbaar:
5 4 2
H V 3 2
A 10 4
A 9 7
                     
H V B 9 6
9 5 4
8 6
V 10 2
N

W                  O

Z
10 8
B 10 8 7
H 5
H 8 6 4 3
                      A 7 3
A 6
V B 9 7 3 2
B 5
                     

Zuid speelt 3SA en West komt uit met H.
Er zijn zeker negen á tien slagen: één schoppen, drie harten, één klaver en vijf ruiten slagen. Het probleem is dat na een mislukte snit op H, O/W geen vier schoppen slagen mogen opnemen.
Zuid moet natuurlijk ophouden maar hoe vaak?

De regel van 7 biedt uitkomst:

Tel het aantal Schoppen in de eigen hand op bij die van dummy, trek het totaal af van 7 en u heeft het aantal keren dat moet worden opgehouden.

Zuid heeft met dummy samen zes kaarten in schoppen; hij houdt dus één keer op.
Zuid neemt de tweede schoppen, snijdt op H en maakt tien slagen.

Er is geen gevaar als Oost naast H nog een derde schoppen heeft want dan valt de kleur 4-3. Er is wel een gevaar als Zuid besluit twee keer op te houden; West zou dan kunnen besluiten tot een klaver switch en het spel down spelen.

Belangrijk!
De regel van 7 is op zich niet ingewikkeld, maar moet wel met beleid uitgevoerd worden.
Als u een snit nodig heeft moet die dóór de gevaarlijke hand (West) heen gespeeld worden anders gaat het hele verhaal niet op.1 november 2011 Mortons Vork:

Mortons Vork 1

Morton, kanselier onder koning Hendrik VII, legde de rijken veel belasting op als ze royaal leefden; ze hadden in dat geval kennelijk genoeg.
Maar ook als ze sober leefden waren ze het haasje; ze hielden dan immers voldoende over.

De "vork van Morton" is een toepasselijke naam voor een veel voorkomend speelfiguur.

Het volgende spel werd zo gespeeld door de Braziliaanse sterspeler Gabriël Chagas tijdens de Olympiade in 1978 in Monte Carlo, die Brazilië won.

Gever: Oost
Kwetsbaar: OW
A 8 7 6 5 4
H
A H B 7
H 10
                     
B 10 9 3 2
9 7 2
8 2
7 6 3
N

W                  O

Z
H
V B 10 6 5 4
9 6
A B 9 8
                      V
A 8 3
V 10 5 4 3
V 5 4 2
                     

Nadat Oost met 1 had geopend belanden NZ in 6 te spelen door Zuid.
West start 8.

Een lastig spel daar er zeker A en nog een klaver of een harten verloren gaat; maar niet als je Mortons vork een keer gezien hebt!

Na het troeftrekken wordt 10 voorgespeeld uit Noord. Oost heeft nu een moeilijk probleem.
Hij kan het niet goed doen, dat is het typerende van dit speelfiguur.
Neemt hij dan maakt Zuid H en V apart en hoeft in Noord alleen een en een getroefd te worden. Neemt hij niet dan verdwijnt H op A waarna Zuid verder heen en weer troeft en alleen een afstaat.

Mortons Vork 2

Nog een voorbeeld om te oefenen en het patroon te herkennen:

Gever:
Kwetsbaar:
H 10 8 3
A 9 6 2
H 10 4
6 5
                     
5
V 8
A 8 7 5 2
H 10 9 4 3
N

W                  O

Z
-
H B 10 7 5 4 3
B 9 3
V 8 2
                      A V B 9 7 6 4 2
-
V 6
A B 7
                     

Zuid speelt 6 en West komt uit met V.

Hier dreigt A en een verloren te gaan.
Als je Mortons Vork kent verdwijnt de verliesslag als sneeuw voor de zon.

Zuid troeft in de hand (geen A spelen!), en speelt 6 na; ziet u 'm al komen?
Weer hetzelfde verhaal: als West neemt gaan op H en A de verliezende klavers weg. Als West niet neemt dan wint H en gaat op A de verliezende V weg en wordt alleen een klaver afgegeven.20 oktober 2011 Beperkte Keuze:

Beperkte keuze*.

Wie onverwacht een honneur bij de tegenspelers ziet vallen moet er altijd op bedacht zijn dat die honneur sec zat.

Gever: N
Kwetsbaar: NZ
A 5
A 7 3
A H 5
H B 9 5 3
                     
V 10 8 3
9 5 2
7 6
A 8 6 4
N

W                  O

Z
H
V B 10 8 4
B 9 4 3
V 10 2
                      B 9 7 6 4 2
H 6
V 10 8 2
7
                     

Zonder tussenbieden bereikten NZ een 4 Schoppen contract, te spelen door Zuid.
West komt uit met 5 voor H van Zuid. West nam 7 met A en speelde 9 na, genomen met A in Noord.
Zuid vervolgde met A en toen daaronder de H van Oost viel besloot Zuid ervan uit te gaan dat de H sec zat; hij maakte het spel kundig door Klaver aftroevers en een placing via V die West moest troeven waardoor hij met V10 naar Zuids ?B9 moest spelen en zo Zuid de 10e slag bezorgde.

Het gaat hier echter niet om hoe er gespeeld moet worden doch de conclusies die we trekken uit het vallen van H bij Oost.

We hebben hier te maken met "Het Principe van de Beperkte Keuze".
Ooit gaf Wim Everse dit voorbeeld:
Als iemand een turf in de open haard gooit kan hij heel goed ook houtblokken in huis hebben. Gooit hij echter zijn zondagse schoenen in het vuur dan wordt de kans dat hij houtblokken heeft aanzienlijk kleiner.

Of:
Als Oost HV heeft kan hij kiezen; hij speelt soms H en soms V.
Met H sec speelt hij altijd de H; zijn keuze is beperkt.
We zullen hier niet verder op de kansrekening ingaan, maar neemt u van mij aan dat de kans op H sec veel groter is dan de kans op HV doubleton.

Dus: mist u twee honneurs en valt er zomaar ineens een onder uw Aas, ga er dan vanuit dat die honneur sec zat.
P.S. De triomfantelijke smile van Oost komt minder voor dan u denkt.

*Uit: Bridge met een knipoog, Cees Sint Ton Schipperheyn.12 oktober 2011 Bols Expert tips:

In de periode van 1974-1994 verzocht de firma BOLS topspelers van de bridgewereld hun bridge tips op te sturen, en elk jaar werd door een panel van de International Bridge Press Association (IBPA) de beste tips genomineerd.

Hier een tip van de topspeler Zia Mahmood.
De tip is heel simpel en levert erg vaak resultaat op.

Voorbeelden.

Stel Zuid speelt 3SA, dummy ligt op tafel en jij zit Oost.
Bekijk de volgende veel voorkomende situaties:

1. Op tafel ligt B2 en jij hebt V4. Van tafel wordt de Boer gespeeld, wat doe je? Je dekt de Boer met de Vrouw, prima.

2. Op tafel ligt B32 en jij hebt V54 (of V654)
Van tafel wordt weer de Boer gespeeld, wat doe je? Je dekt weer, prima.
Met V654 dek je soms wel en soms niet.

Met Vx of Vxx dek je dus altijd!

Nu een iets andere situatie:

3. Op tafel ligt V2 en jij hebt H4.
Van tafel wordt de Vrouw gespeeld, wat doe je? Je dekt de Vrouw met de Heer, prima.

4. Op tafel ligt V32 en jij hebt H54 (of H654)
Van tafel wordt weer de Vrouw gespeeld, wat doe je? Je dekt weer, prima.
Met H654 dek je soms wel en soms niet.

Met Hx of Hxx dek je dus altijd!

In beide gevallen heb je correct verdedigd volgens de oude bridgeregel: dek een honneur met een honneur.

5. Blijf er nog even bij en verwissel van plaats, jij zit nu Zuid ik Oost en je moet zoveel mogelijk slagen maken.

Hoe speel je deze handen vanuit de dummy met de kans op zoveel mogelijk slagen?

Noord: B 2                of        Noord: V 3 2
Zuid:   A H 10 9 8                 Zuid:   A B 10 9 8

Speel de Boer of de Vrouw en snij, dat is normaal en wordt aan iedere beginner geleerd.

Maar ...., hoe kunnen beide speelwijzen correct zijn????
Hoe kan snijden in deze situaties correct zijn als we uit de voorbeelden hierboven zien dat als Oost zo goed als zeker altijd dekt als hij de honneur heeft?

De Bols tip van Zia Mahmood.

Het antwoord is simpel: als de honneur van tafel door Oost niet gedekt wordt heeft hij 'm ook niet!

ALS ZE NIET DEKKEN HEBBEN ZE 'M OOK NIET.

Voordat de cracks opspringen, een paar vanzelfsprekende voorwaarden:
1. De lengte moet in de dichte hand zitten.
2. Het moet voor de tegenspelers niet duidelijk zijn dat de leider een speciale lange kleur heeft.
3. De honneur in de dummy moet niet van een serie zijn (bv. B10, of VB enz.).
4. De kleur moet solide genoeg zijn om te voorkomen dat eventueel duiken door Oost de kleur kapot maakt en slagen kost.

Bovenstaande zet het fundamentele "snijden" op losse schroeven, maar, hoewel ik niets kan garanderen, kan ik u verzekeren dat het bijna altijd effectief en dodelijk is.

Een paar praktijkvoorbeelden van Zia Mahmood:

Voorbeeld 1            Voorbeeld 2           
Noord
H V 3 2
A 4 3
B 2
H B 6 5
Noord
V 2
5 3
10 9 4
A H 10 9 7 2
Zuid
A 4
6 5 2
A H 10 9 8 6
10 7
Zuid
A B 10
H 2
A H V 3
V 6 5 3

Voorbeeld 1, contract 3SA.
West start met Harten en nadat ik (Zia) de derde slag heb genomen met A, vervolgde ik met B; Oost speelde laag. Hij dekte niet dus hij heeft 'm niet!
Snij niet op de Vrouw, die zit verkeerd.
Ik nam over met de Aas en inderdaad, de Vrouw zat tweede bij West.

Voorbeeld 2, contract 6 Klaver, nadat ik als Zuid met 1 had geopend).
West start met troef. Er zijn mogelijk twee Harten verliezers en één Schoppen verliezer. De Wetenschappers zullen dezer kaart bekijken en als volgt concluderen:
Troeven trekken, Ruiten Aas, Heer en Vrouw spelen, hopen dat de Ruiten 3-3 zitten zodat er in de dummy een Harten weg kan, daarna vanuit dummy naar de H spelen en als dat mislukt snijden op K. Geen slecht plan nietwaar?

Mijn (Zia) speelplan was als volgt:
In de tweede slag direkt V voor, als Oost dekt is het contract gemaakt want op de 10 gaat later een Harten weg.
Als Oost laag speelt 'weet' ik dat West de Heer heeft en neem de Vrouw over met het Aas. Troeven trekken en de Ruiten proberen. Als de Ruiten 3-3 zitten gooi ik een Schoppen in dummy weg en speel daarna B voor, als West de Heer zet, troeven en later op de 10 een Harten weg. Zo maakte ik m'n contract met zowel A én H fout.

Opmerking: als de Ruiten niet 3-3 zitten gaat zowel A als H verloren en ben ik net zover als de speelwijze van de "Wetenschappers", maar als de Ruiten 3-3 zitten maak ik m'n contract 100% zeker..... Tenzij Oost dit artikel ook heeft gelezen!

Probeer het maar, je zal verbaasd zijn hoe vaak dit lukt.5 oktober 2011 Mulder Coup:

Mulder Coup*

Soms is een SA contract gedoemd te mislukken omdat er een kleur "lek" is.
Topspeler André Mulder zorgde meer dan 20 jaar geleden voor een knap staaltje misleiding, dat sindsdien te boek staat als de "Mulder Coup".

Gever:
Kwetsbaar:
6
H V 6 3
H B 8 7 5
V 7 3
                     
H B 9 4
9 8 5
9 4
B 10 9 8
N

W                  O

Z
A V 10 7
A 10 2
6 3 2
6 5 2
                      8 5 3 2
B 7 4
A V 10
A H 4
                     

Tegen 3SA van Mulder (zuid) startte west met B.
Mulder dook in beide handen!
Hij nam de nagespeelde klaveren met het aas en vervolgde met 4 voor vrouw en aas.
Oost speelde 'natuurlijk' klaveren na en OW's schoppen konden met de muziek mee.

* uit Bridge met een knipoog, Cees Sint & Ton Schipperheyn.26 september 2011 Verdediging tegen zwakke 2-openingen:

Verdediging tegen zwakke 2-openingen.

Er zijn verschillende manieren van aanpak die, laat ik duidelijk zijn, geen van alle een volledige oplossing voor het probleem bieden, maar zoals gezegd: iets is beter dan niets.
Welke van de mogelijkheden U kiest is een kwestie van gevoel en partnership.

De meest gebruikelijke zwakke 2-openingen zijn:
- De zwakke 2 variant van de sterke 2 opening.
- De Multi 2 opening met een zwakke 6-kaart óf .
- De Muiderberg 2/ met 5-kaart / en daarnaast een lage 4-kaart of langer.
- Zwakke 2-openingen waar het bod de kleur aangeeft.

Mogelijke verdedigingen

1. Zoals beschreven door Erik Kirchhoff in de uitgave van Bridge April 2000.
2. Zoals beschreven in "Bieden met Berry deel 3" en "Hogerop met Berry Westra deel 2".
3. Zoals beschreven in "Het moderne Conventie Boek" van Sint en Schipperheyn uit 1988.

De manier van aanpak van E. Kirchhoff en B. Westra gaat langs min of meer natuurlijke paden. Na een zwakke twee waar één kleur vaststaat, zoals zwakke twee opening, zwakke ruiten in de 2-opening, of de Muiderberg kan een min of meer natuurlijke aanpak volstaan zoals Berry aangeeft.

De aanpak van E. Kirchhoff kunt U vinden op:
http://www.bridge.nl/groepen/Bridgeblad/Conventies/Verdedigen_na_2opening_04_2000.pdf.

Ik wil hier ingaan op de verdediging tegen de Multi zoals beschreven in "Het moderne Conventie Boek" genaamd de:

SF-conventie:
- Doublet: evenwichtige SA hand vanaf 15 punten.
Partner reageert alsof er SA geopend is inclusief Stayman, Jacoby of Niemeijer.
Het enige forcingbod na een doublet is 2SA, dit bod garandeert de manch, en spelers gaan vanaf hun laagste 4-krt bieden zodat een fit gevonden kan worden.

- 2: opening met 5-krt en kort in , dus zo'n hand die geschikt is voor een informatiedoublet na een opening.

- 2: opening met 5-krt en kort in , dus zo'n hand die geschikt is voor een informatiedoublet na een opening.

- 2SA, 3, 3, 3 zijn transferbiedingen met respectievelijk een lange , , of .
Dit kan met zwakke handen of met handen die te sterk zijn voor één van bovenstaande biedingen.

P.S. Deze aanpak is ook te gebruiken bij tussenbieden na uw SA opening en na een zwak sprongvolgbod van de tegenpartij na uw kleuropening:

2 en 2 biedingen zijn echt en beloven een 5-krt met 6-8 pnt.
2SA, 3, 3, 3 zijn weer transfers met respectievelijk een lange , , of .
Hier kan een transfer naar de kleur van de tegenpartij Stayman zijn.16 september 2011 2-openingen - wat doe je er tegen?:

Laatst nog gehoord:

West opent met 2, Oost alerteert en geeft aan dat dat 6-10 pnt met een 5-krt schoppen en minstens een 4-krt in een lage kleur betekent (Muiderberg).
Ik, als zuid, had een goede opening maar durfde niet naar 3-hoogte, even passen dus.
Oost biedt 3, gealerteerd door West die uitlegt dat Oost klaver of ruiten wil spelen, afhankelijk van welke zijn beloofde lage kleur is.
M'n maat past en Oost biedt 3.
Daar zat ik met m'n mooie opening en paste dus maar.
Na m'n uitkomst gaat de kaart van West open en die heeft 5 punten met een 4-krt klaver en een 4-krt ruiten. Ze gingen wel down, maar voor ons zat er 4 in, maar ja hoe zoek je dat uit?

Antwoord:
Door afspraken te maken.
De afspraken zullen niet alle biedproblemen oplossen , maar iets is beter dan niets.
Het is net als met biedsystemen: ze hebben niet een antwoord op alle biedsituaties, maar zolang je maar allebei hetzelfde speelt kom je een heel eind.16 september 2011 Je moet het een keer gezien hebben:

*Je moet het een keer gezien hebben!!!

Even nog een speelfiguur dat je regelmatig tegenkomt, maar die niet altijd het beste gespeeld wordt:


Noord:  AV32
  Zuid:    654

Hoe speel je dit met de beste kans op twee twee slagen?
(ik neem aan dat er voldoende rentrees zijn).

Ik durf te wedden dat zeker 80% zegt: snijden op de Heer, 50% kans.
Dat klopt wel, maar... je kan je kansen aanmerkelijk verhogen door:
Een kleintje naar de Aas, later de 5 laten doorlopen, en dan pas een kleintje naar de Vrouw.

Waarom?
Je neemt de kans mee dat de Heer tweede zit (hetzij bij West of bij Oost)!
Dit speelfiguur slaagt alleen niet als Oost Heer derde of langer heeft en die mogelijkheid is aanzienlijk minder dan 50%.

* uit één van de recente uitgaven van "Bridge".   Laatst bijgewerkt op: 24 januari 2012 20:39


free web counter


Website Statistieken